top of page

שירה בציבור

לשיר יחד ואירועי שירה משותפים

שירה בציבור

שירה בצבור מותאמת אישית לפי הקהל. מתאים לקהל הישראלי והבינלאומי.

שירה בציבור (שפירושה 'שירה בציבור') היא מצרך מרכזי של התרבות הישראלית. שירה בציבור הייתה פעילות מועדפת על ' החלוצים ' או חלוצי ישראל, שהיו מעבירים גליונות שירים, מוציאים גיטרה בודדת או אקורדיון ושרים סביב המדורה. בשנים האחרונות שירה בצבור קיבלה תאוצה גם בישראל וגם בחו"ל.

אנו מספקים דפי שירים או מקרן לאירוע זה.

זו תוכנית אדירה לקבוצות בכל הגילאים והרקע. המוסיקה והסט-ליסט מותאמים לכל קהל ואירוע על פי בקשה.

bottom of page